OC

De taak van de oudercommissie bestaat uit het voorbereiden en verlenen van medewerking/hulp bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. De oudercommissieleden helpen bijvoorbeeld met het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Koningsdag, zomerfeest enz.. De oudercommissie bestaat uit ouders van beide locaties. Enkele teamleden zorgen met ouders uit de oudercommissie voor een zo goed mogelijke samenwerking.

Vanuit deze commissie worden werkgroepen gevormd, die de activiteiten begeleiden en voorbereiden. Ongeveer zesmaal per jaar komt de oudercommissie samen om de
activiteiten te bespreken.

Leden van de oudercommissie

De samenstelling van de oudercommissie voor dit schooljaar is als volgt:

 • Conny Stolk (voorzitter)
 • Yvonne Scholtes (secretaris)
 • Diana Storm (penningmeester)
 • Jenny v.d. Kruk
 • Nicole Mulder
 • Lisette Paredes
 • Lisette Klop
 • Evelien Vermeer
 • Elizca van Holst
 • Angela Kaman
 • Tamara Kleijweg (teamafgevaardigde)
 • Marije Lobert (teamafgevaardigde)