SAR

De SAR wordt gevormd door vier ouders en de schooldirecteur.  De raad komt minimaal 3 maal per schooljaar bij elkaar voor een vergadering. Het aandragen van onderwerpen kan zowel door de leden alsook door de andere ouders van de school worden gedaan. De taak van de SAR is met de schoolleiding mee te denken over het algemene schoolbeleid. Hierbij gaat het met name over zaken als:

– Identiteit

– Veiligheid in en rond de school

– De maatschappelijke omgeving van de school

Ouders die onderwerpen willen aandragen ter bespreking in de SAR worden van harte uitgenodigd één van de hieronder genoemde vermelde leden te benaderen.

  • Marlies Neef
  • Linda Overkleeft
  • Monique Kuiper
  • Vacature